page view image

Vikedal Roots Music Festival 2023

Bestill
event image

Vikedal Roots Music Festival er ein årlig musikkfestival som arrangeres i Vikedal. Den arrangeres 20-22 Juli 2023. Variert program med mykje bra rootsmusikk 

roots festival vikedal rogaland livemusikk rootsfestival rock blues country

Restriksjoner

NB!
På alle arrangement der det serveras alkohol er det 18 års aldersgrense med vergeordning. Hugs gyldig legitimasjon! Ledsager med ledsagerbevis gratis uten billett.

Ansvarsfraskrivelse

Programendringar kan hende. Kansellering av artistar/band og påfølgande programendringar vil Ikkje medføre rett til refusjon av billetten. Refusjon vert gjeven berre ved avlysning av heile arrangementet.
Retten til å krevje arrangøren for refusjon bortfell dersom arrangementet heilt eller delvis rammast av ein Force Majeure situasjon før eller under arrangementet (med Force Majeure menes årsaker som er utenfor Vikedal Roots Music Festival sin kontroll som arrangøren eller rimeligvis ikkje kunne tatt i betraktning eller å unngå eller overvinne følgene av, eksempelvis, og ikkje uttømmande: krig, opptøyer, terrorisme, større sjuktdomsutbrudd, brann, flom, streik, vær, nasjonale sikkerhetspålegg eller instrukser fra nasjonale eller lokale myndigheter.