page view image

Vikedal Roots Music Festival 2024

Bestill
event image

Vikedal Roots Music Festival er ein årlig musikkfestival som arrangeres i Vikedal. Den arrangeres 18-20 Juli 2024. Variert program med mykje bra rootsmusikk

roots festival vikedal rogaland livemusikk rock blues country

Restriksjoner

NB!
På alle arrangement der det serveres alkohol er det 18 års aldersgrense med vergeordning. Hugs gyldig legimitasjon. Ledsager med ledsagerbevis gratis uten billett

Ansvarsfraskrivelse

Programendringar kan hende . Kansellering av artistar / band og påfølgende programendringar vil ikkje medføre rett til refusjon av billetten. Refusjon vert given berre ved avlysning av heile arrangementet. Retten til å krevje arrangøren for refusjon bortfall dersom arrangementet heilt eller delvis rammes av ein Force Majeure situasjon før eller under arrangementet (med force majeure menes årsaker som er utenfor Vikedal Roots Music Festival sin kontroll som arrangøren eller rimeligvis ikkje kunne tatt i betraktning eller å unngå eller overvinne følgene av, eksempelvis og ikkje uttømmande: krig, opptøyer, terrorisme, større sjukdomsutbrudd, brann, flom, streik, vær, nasjonale sikkerhetspålegg eller instrukser fra nasjonale eller lokale myndigheter)